Stavebné práce: Odstránenie stavby na p.č. 2917 v k.ú. Karlova Ves, Mlynská dolina, Bratislava

 

- Podlimitná zákazka – stavebné práce
- Predmet zákazky: Stavebné práce: Odstránenie stavby na p.č. 2917 v k.ú. Karlova Ves, Mlynská dolina, Bratislava
- Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) – 16390-WYP, Vestník č. 196/2013 – 08.10.2013