Technologické stojany (IT racky) s príslušenstvom

 

- Podlimitná zákazka – tovar
- Predmet zákazky: Technologické stojany (IT racky) s príslušenstvom
- Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) 16848-WYT, Vestník č. 201/2013 – 15.10.2013