Realizácia stavby: "Rekonštrukcia priestorov telefónnej ústredne v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava"

 

- Podlimitná zákazka – stavebné práce
- Predmet zákazky: Realizácia stavby: "Rekonštrukcia priestorov telefónnej ústredne v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava"