Zákazky podľa §9 ods. 9: august - september 2013

 

Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (august - september 2013)

Č.
Deň
zverejnenia
Predmet zákazky

Cena zákazky
v € bez DPH

Dodávateľ
Pozn.
1. 02.08.2013 D + M garážovej brány 2592,08 DANTER-SK, s.r.o., Dunajská Streda
2. 02.08.2013 Prístroj pre uzatvorený televízny okruh 5999,- AVDigital, s.r.o., Bratislava
3. 02.08.2013 Poradenská a konzultačná činnosť 1500,- OUTLINE, s.r.o., Bratislava
4. 02.08.2013 Technický dozor 1100,- OUTLINE, s.r.o., Bratislava
5. 02.08.2013 3x klima TOSHIBA s inštaláciou

9895,- Kolad,s.r.o.
6. 02.08.2013 Výpočtová technika 10 x PC SFF i3-3220 + 1xNBi7-3687U a prísl.

5962,98 TECHNISERV, s.r.o., Bratislava
7. 05.08.2013 Softvér Infor Q&A (Datalink Studio a Custom Datalink) + údržba a technická podpora

13.350,- LLP Slovakia, s.r.o., Bratislava
8. 08.08.2013 Marketingový prieskum zameraný na POSTOJE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL SLOVÁKOV, LIFESTYLE 2013

8000,-

TNS Slovakia, s.r.o.

9. 09.08.2013

Rekonštrukcia komplexu MD2 (MD1). Zdvojená podlaha v priestoroch objektu I.stavba-Štúdiový a vysielací blok.

19.862,94

ALEGRA Consult, s.r.o.
10. 09.08.2013 Vytváranie reklamných textov, sloganov, scenárov, rozhlasových a televíznych zvučiek, hlavných ideí reklamných kampaní pre rozhlasové a televízne vysielanie na obdobie august - október 2013

7800,- Robert Bunča
11. 09.08.2013 15 ks Záznamník digitálny Tascam DR100 MKII s príslušenstvom

3300,- Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
12. 09.08.2013 Konzultačné služby v čase 2.4.-11.4.2013

2000,- TMK consulting
13. 09.08.2013 Konzultačné služby v čase 14.5.-23.5.2013

2000,- TMK consulting
14. 09.08.2013 Nákup - xerox biely A4 1560,- Peter Šesták - KANPEX
15. 09.08.2013 Nákup - príjmacích prvkov ( LNB - konektor)+nevyhnutný elektroinštalačný materiál

1224,08 SORTEC ELEKTRONIC, s.r.o.
16. 09.08.2013 Oprava diskoveho poľa EXDS9100


5488,78

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava
17. 13.08.2013 PD k zmene funkčného využitia priestorov v telefónnej ústredni pre účely prevádzkovania sterilizačnej linky

1750,- CONSULTING, s.r.o.
18. 13.08.2013 Výmena antistatického koberca v objekte III. a stavba ZV SST 1, 2, 3 a 6

1996,50 Vít Rakús
19. 14.08.2013 Prenájom kamery, práca ostriča a jedného technika k výrobe upútavky Herecké legendy /Emil Horváth/

1500,- Ing. Rafael Skurka
20. 15.08.2013 Výstavba Základového bloku pre parabolickú anténu typ Vertex

3124,90 Towercom, a.s.
21. 15.08.2013 Výstavba Základového bloku pre parabolickú anténu typ ASC Signal s oplotením

4949,90 Towercom, a.s.
22. 15.08.2013 Profylaktické práce a výmena druhej polovice sady batérií v záložnom zdroji UPS PTX QUASAR / 20kVA v objekte Štúdia RTVS Košice na Moyzesovej ulici č. 7

1456,93 O.K. Servis SK, s.r.o.
23. 20.08.2013 Zdroje do efektových svietidiel

1573,34 ADAM a SYN, s.r.o.
24. 23.08.2013 1 ks - digitálny mixpult Allen&Heath GLD-80 s príslušenstvom

8200,- Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
25. 26.08.2013 2 ks - zvukový monitorovací systém

6778,- CENTRON SLOVAKIA, s.r.o.
26. 27.08.2013 Podpora hardwarových produktov

9999,80 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
27. 27.08.2013 Kúpna zmluva na 2 ks 9 LCD monitorov SWIT S1090 FS Luxury s príslušenstvom do prenosových vozov BA1 a BA13

2292,- AVDigital, s.r.o.
28. 27.08.2013 Dodanie a vyprázdňovanie smetných nádob - separovaný zber /sklo a plasty/ v objekte RTVS SRo Mýtna 1 Bratislava

19.999,- OLO, a.s.
29. 27.08.2013 4 ks kamerových batérií SWIT S-8110S na základe cen. ponuky č. 13136

1060,- AVDigital, s.r.o.
30. 28.08.2013 Právne poradenstvo v súvislosti s prípravou súťažných podkladov a návrhu zmluvy v plánovanom verejnom obstaraní na vybudovanie centralizovaného systému tvorby a výroby grafiky na báze funkčných predlôh pre televízne pracoviská

8600,- White & Case, s.r.o.
31. 30.08.2013 Odstránenie starých náterov a realizácia nových náterov radiérov na IV. nadz. podlaží v objekte Prevádzkovej budovy a náter prislúchajúcich potrubí v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12. 8. 2013

1226,77 STAVRECO B & B, s.r.o.
32. 03.09.2013 1 ks Prenosný audiokodek Zephyr Xstream MXP-ISDN,X.21/V35,Ethernet

4577,25 ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
33. 03.09.2013 Multiviewer podľa cenovej ponuky č. 13138: 2 ks S-9204 Qadrator 4x HD-SDI in, SDI/HDMI out, PGM output via SDI

1663,20 AVDigital, s.r.o.
34. 03.09.2013 Výškové čistenie v stolárskych dielňach

2000,- PROCLEANING, s.r.o.
35. 06.09.2013 Nákup skartovačky HSM 390.3 ,HSM386.2

1770,- AutoCont SK a.s.
36. 06.09.2013 Vypracovanie dokumentácie - Doplnenie projektovej dokumentácie - časť protipožiarna bezpečnosť stavby - v objektoch Slovenskej televízie

3480,- STUDNIČKA, s.r.o.
37. 11.09.2013 103 plazmový TV prijímač Panasonic s kartou HDMI a podstavcom

9800,- Agentúra AGE, s.r.o.
38. 11.09.2013 Úpravy - opravy priestoru Štúdia + Réžie 13 a priľahlých priestorov v objekte Diskusné štúdio, Mýtna 1, Bratislava

8608,39 SRS PLUS, spol. s r.o.
39. 11.09.2013 Vypracovanie technologického projektu - sťahovanie televíznej technológie z priestorov budovy televízie v Banskej Bystrici do budovy rozhlasu 7500,- ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
40. 12.09.2013

Strih a réžia upútavok v mesiaci august

1000,- Mgr. Tamás Balla
41 12.09.2013 Oprava prepadnutej rozpadnutej betónovej vozovky v areáli STV MD BA - miesto pri CSCH. Plocha 18m2

1516,23 SRS PLUS, spol. s r.o.
42. 13.09.2013 Prevodníky HD/SDI to HDMI + redukcie z DVI na HDMI do štúdií MDII - MDIV (prechod na HD formát) na základe cen. ponuky č. 1278/13 zo dňa 6.9.2013

1021,16 ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o
43. 13.09.2013 Výmena spojky na motorovom vozidle VW-T BL 049 BG

1267,83 Ing. Peter Čecho DOSAH
44. 13.09.2013 Ramená s držiakom Manfrotto 244 Variable Friction Magic Arm + svorky Manfrotto 035 Super Clamp ako príslušenstvo pre svietidlá na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 10.9.2013

1157,50 Júlia Bohrnová - KB shop
45. 13.09.2013 Odborná skúška 34 ks zdvíhacích mačiek - reťazových kladkostrojov s ručným pohonom. Kontrola 26 ks závesov - dlhý úväz. Kontrola 28 ks závesov - krátky úväz. Kontrola 22 ks lankových dvojzávesov - krátky úväz

1720,- Mohler, s.r.o.
46. 13.09.2013 Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva

19.999,- Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o.
47. 16.09.2013 Demontáž nefunkčnej klimatizačnej jednotky. Dodávka a montáž nového klimatizačného zariadenia Airwell X3250AR/UC 103 A do technologických priestorov Towercom kontajner

13.260,80 KOLAD, s. r. o.
48. 17.09.2013 Zriadenie a prevádzku IVR menu podľa špecifikácie v prílohe

1980,- Crystal Call, s.r.o
49. 17.09.2013 Ubytovanie pre 17 osôb v termíne 29.10.2013-30.10.2013

1111,50 PROMENÁDA, a.s.
50. 18.09.2013 Školenie na Seminári „DOK.Incubator Workshop"v termíne od 9. 9 do 14. 9. 2013. v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pre 4 pracovníkov

2000,- Asociácia nezávislých producentov
51. 18.09.2013 Rekonfigurácia portálu úhrady.rtvs.sk Dodávka obsahuje:
-Inštaláciu a konfiguráciu Cyclone3 na HW
- Inštaláciu SW tretích strán /apache,MySQL,memcache, Apache Solr/
- Inštaláciu Cyclone3
- Konfiguráciu pre monitoring a autoreporting
- Optimalizácie výkonu

1050,- Comsultia, s.r.o.
52. 18.09.2013 Kreatívny návrh webového rozhrania úhrady.rtvs.sk podľa CSS štýlu aktuálnych webov RTVS a zabezpečenie funkcionality:
Nastavenie domény a doménových služieb, nastavenie administrátorského prístupu cez XULadmin, Implementáciu dodanej grafiky v PSD do HTML/CSS/JS web.portál, Informácie pre platiteľov, formuláre, registrácia/prihláška nového platiteľa

1050,- Comsultia, s.r.o.
53. 18.09.2013 Objednávka 12 ks statívov Manfrotto 1051bac (príslušenstvo k reportážnym setom) na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 10.9.2013

1068,- ADAM a SYN, s.r.o.
54. 19.09.2013 Prenájom grafického systému ORAD na obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

19.974,- CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.
55. 24.09.2013 Notové materiály za účelom šírenia na Rádiu Devín. Termín koncertu v rámci BHS 11.10.2013, hrá Deutsches Symphonie-Orchester Berlín, dirigent Tugan Sokhiev:
D.Šostakovič - Zlatý vek, suita z baletu, op.22a /záznam a vysielacia licencia, národný okruh/
S.Prokofiev - Koncert pre klavír a orchester č.1 Des dur, op.10 /záznam a 2X odvysielanie národný okruh/
D.Šostakovič - Koncert pre klavír a orchester č.2 F dur, op.102 /záznam a 2X odvysielanie národný okruh/-
S.Prokofiev - Skýtska suita, op.20 / záznam a 2X odvysielanie národný okruh/
1866,52 MUSIC FORUM, v.o.s.
56. 25.09.2013 Oprava klimatizačnej jednotky Daikin RSXY 10 G1, okruh č. 2 obj. OTS-štúdio

3547,20 COLLER KLÍMA, s.r.o.
57. 25.09.2013 Čistenie a upratanie štúdií RTVS BA M.Dolina III. a stavba ZV štúdio SST1 a SST2. /odstránenie a umytie prachu dreveného obkladu, akustických zvukolamov, kryty osvetlenia/

1200,- HomePro, s. r. o.
58. 25.09.2013 Dodávka a montáž - výmena poškodených kobercov v objekte III. a stavba - ZV. Štúdiá SST1, SST2,SST3, SST6. Koberec BALTA 262 m2, nalepenie koberca, lepidlo CHEMOS 90 kg

3511,44 Vít Rakús
59. 25.09.2013 Dodávka záložného zdroja UPS spolu s uvedením do prevádzky

8560,- A2B, s.r.o.
60. 26.09.2013 Objednávka na 5 ks svietidlo Arri 300 (vrátane 3,5m kábla, 4-listových klapiek a rámčeka na filtre) na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 17. 9. 2013

1800.- CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
61. 26.09.2013 Objednávka na 5 ks svietidlo Arrilite 750 (vrátane 3,5m kábla, 4-listových klapiek a držiaka na príslušenstvo) na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 17. 9. 2013

1850.- CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
62. 30.09.2013 Objednávka na opravu kamkordéra Panasonic AJ-SPC 700E v.č. I5TKA0021, inv.č. DLM00594 v zmysle cenovej ponuky č. 13147

1599,- AVDigital.s.r.o.
63. 30.09.2013

Objednávka podľa cenovej ponuky č. 1275/13, vrátane dopravy: 1000 m BD_SD15 HD inštalačný koaxiálny kábel, ekvivalent Belden
1694A and Argosy Image 1000 /Draka/, tyrkys

1443,- ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
64. 30.09.2013 Objednávka na dodanie v zmysle cenovej ponuky: 1ks mini TX - opaskový vysielač

1000,- G - Tec Professional s.r.o.
65. 30.09.2013 Objednávka podľa cenovej ponuky zo dňa 20.9.2013:
1 ks Batériový prijímač DX 2040
1 ks Výstupný kábel 900 - 101

1832,50 G - Tec Professional s.r.o.
66. 30.09.2013 2 spiatočné letenky Viedeň-Marrakes na meno Melita Albrechtová a Ján Hudok, v termíne 2.10.2013-4.10.2013

1173,60 Travel Service, s.r.o.
67. 30.09.2013 Vypracovávanie znaleckých posudkov pre objektívne stanovenie všeobecnej hodnoty motorových vozidiel vo vlastníctve RTVS navrhnnutých na predaj

4900,- Ing. Patrik Vlček