Zákazky podľa §9 ods. 9: marec - apríl 2014

 

Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (marec - apríl 2014)

Č.
Deň
zverejnenia
Predmet zákazky

Cena zákazky
v € bez DPH

Dodávateľ
Pozn.
67. 04.03.2014 Objednávka: nákup 4 ks kompletných sád protiveternej ochrany RYCOTE WS-4 KIT v zmysle priloženej cenovej ponuky

1655,83 G - Tec Professional, s.r.o.
68. 04.03.2014 Programové vybavenie  - Automatizovaný Systém Právnych informácií (ASPI)

19.999,99 Wolters Kluwer, s. r. o.
69. 06.03.2014 Objednávka: výroba počítačového 3D modelu a materiál na výrobu sochy RADIO HEAD AWARD v celkovej veľkosti 2500 mm.

1910,- JaOnMi CreatureS, s. r. o.
70. 06.03.2014 Inštalácia, konfigurácia a zaškolenie na systém pre úpravu digitálneho záznamu s príslušenstvom v réžii R10 Slovenského rozhlasu Bratislava

1980,- SUNTEQ, spol. s r.o.
71. 06.03.2014 Objednávka: tlač, kompletizácia vrátane zabezpečenia dodávky spotrebného materiálu a distribúcia zásielok adresátom vrátane reportu z doručovania

3900,- KOLOS, s.r.o.
72. 06.03.2014 Objednávka: servis chladiaceho zariadenia v štúdiu prenosovej sály ŠT1, RTVS - Rastislavova 13, Košice:
- servis chlad. zar. Chillera Airwell WLS 602
- servis vzduchotechnických zariadení
- tlaková skúška
- filtračné vložky pre VZT

1105,60 Skanska SK, a.s.
73. 06.03.2014 Objednávka: tlač, kompletizácia a balenie "List - výzvy" vrátane zabezpečenia dodávky spotrebného materiálu, obálok a spracovanie vrátených zásielok využitím služby Feed back

3078,50 Slovenská pošta, a.s.
74. 06.03.2014 Objednávka: realizácia modelu spočívajúceho v sochárskych a finalizačných prácach - RD fréza, armovanie, laminovanie, lakovanie a montáž a inštaláciu  sochy RADIO HEAD AWARDS na Hlavnom námestí v Bratislave

1990,- JaOnMi CreatureS, s. r. o.
75. 06.03.2014 Objednávka: prepojenie výmenníka zar. č. 18 v IV.b. stavbe RTVS M.Dolina. Zariadenie slúži pre štúdio MDV - rozvod UK VZT

1233,84 ZVARMATOM, spol. s r. o.
76. 06.03.2014 PD na realizáciu zriadenia únikového východu a osadenie požiarneho uzáveru v priestoroch skladu kostýmov umiestneného v objekte UTD STV Bratislava

1750,- CONSULTING, s. r. o.
77. 06.03.2014 Objednávka: tlač, kompletizácia, balenie dokumentov vrátane zabezpečenia dodávky spotrebného materiálu a doručenie zásielok adresátom vrátane elektronického reportu z doručovania

3900,- Cromwell, a.s.