Zákazky podľa §9 ods. 9: október - december 2013

 

Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (október - december 2013)

Č.
Deň
zverejnenia
Predmet zákazky

Cena zákazky
v € bez DPH

Dodávateľ
Pozn.
68. 02.10.2013 Sanácia terasy ATRIUM - prespádovanie plochy pre odvod dažďovej vody až k druhej vpusti + lokálne opravy prepadnutých miest (spolu 220m2) na základe cenovej ponuky zaslanej mailom dňa 27.9.2013

1590,- PROCLEANING, s.r.o.
69. 03.10.2013 Odstránenie zatekania z terasy ATRIUM na 2.poch. do priestorov na 1.poch. pod terasou ATRIUM. Objekt televízneho spravodajstva II. stavba

9349,10 I.L.R., spol. s r.o.
70. 03.10.2013 Práce na optickom prepojení v HTK - satelitný
park, podľa priloženej cenovej ponuky zo dňa 25.9.2013

1928,40 VALDE, s. r. o.
71. 03.10.2013 Materiál potrebný pre optické prepojenie v HTK - satelitný park, podľa priloženej cenovej ponuky zo dňa 23.9.2013

1107,12 VALDE, s. r. o.
72. 07.10.2013 Digitálny postprodukčný systém. Dodávka a inštalácia optickej kabeláže s príslušenstvom

4082,22 Zoltán Földes
73. 07.10.2013 Objednávame si kameramana /Laco Janošťák/ k výrobe spotu POČASIE - výroba, obhliadka, príprava

1000,- BAMAC, spol. s r.o.
74. 10.10.2013 Mikrofóny AKG s termínom dodania do 31.10.2013

1999,20 AudioMaster, s.r.o.
75. 10.10.2013 Oprava kamkordéra Panasonic AJ-SPC 700 E

1618,80 AVDigital, s.r.o.
76. 10.10.2013 Slúchadlá a káble s termínom dodania do 31.10.2013 1348,80 G - Tec Professional, s.r.o.
77. 11.10.2013 Zmluva o dielo na vykonanie odstránenia závad zistených revíziou protipožiarnych klapiek na vzduchotechnických zariadeniach STV

9950,- Jozef Naništa
78. 15.10.2013 Výmena 100kVA transformátora za 160kVA v TŠ Banská Bystrica, ul. Prof.L.Sáru

5907,98 BBF elektro s.r.o.
79. 15.10.2013 Prenájom technického zariadenia "Viz Weather with Viz Engine HD and Viz Premium SDI HD BOX"

19 950,- TRACO SYSTEMS a.s.
80. 16.10.2013 Splupráca na príprave vizuálnych návrhov pre program.okruhy 1 a 2, príprava graf.návrhov pre rozhlasové služby, diela predstavujúce promo pre všetky programové služby, aplikácia grafiky na web, aplikácia grafiky pre tlač

6800,- active one s.r.o.
81. 16.10.2013 Vykonávanie občasného stavebného dozoru v priebehu realizácie a dokončenia stavby "Realizácia technologických TV pracovísk v budove Štúdia RTVS Banská Bystrica"

2000,- Ing. Ivan Čierny-STAVINGREAL
82. 21.10.2013 Zmluva o poskytovaní poradenstva - v procese auditu (vymáhanie pohľadávok, optimalizácia postupu vymáhania pohľadávok, vypracovanie novej metodiky vymáhania pohl., príprava reportingu)

4800,- Ing. Dušan Ježík - reality
83. 21.10.2013 Objednávka na prenájom kamery - ALEXA+optiky s technikom a ostričom k výrobe spotu POČASIE dňa 24.-25.9.2013

2500,- Ing. Rafael Skurka
84. 21.10.2013 Objednávka na prenájom STEADICAM s príslušenstvom a obsluhou /operátor+asistent/ k výrobe spotu POČASIE dňa 24.-25.9.2013

2010,- RSR Equipments SK, s.r.o.
85. 21.10.2013 Objednávka na konzultačné služby za mesiac august. Termín do 31.8.2013

2000,- TMK consulting
86. 21.10.2013 Objednávka na konzultačné služby za mesiac september. Termín do 30.9.2013

2000,- TMK consulting
87. 21.10.2013 Objednávka na konzultačné služby v čase 27.5.-7.6.2013 a 10.6.-20.6.2013

2000,- TMK consulting
88. 21.10.2013 Objednávka na konzultačné služby za mesiac júl. Termín do 31.7.2013

2000,- TMK consulting
89. 21.10.2013

Nákup - hygienický materiál. Predpokladaný termín dodania 11.10.2013

1072,75 DAMITO s.r.o.
90. 22.10.2013 Objednávka na nákup a dodanie:
Aktívny 2-pásmový repro s DPS, 12´´+2´´ YAMAHA DSR 112 - 2 ks. Obal na repro - THOMANN Cover Pro YAMAHA DSR 112 - 2 ks

1513,34 AGENT Media, s.r.o .
91. 22.10.2013 Objednávka na nákup a dodanie - duálny telefónny hybridTelos - termín dodania do 31.10.2013

1197,75 ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
92. 22.10.2013 Objednávame vykonanie opravy drevených parapetov a krytov rozvodov UK v objekte Prev.budova- IV. N.P. v zmysle CP zo dňa 12.8.2013

1576,58 Ing. Zoltán Farkas, STAVEBNÝ PODNIK
93. 22.10.2013

VW T5 - nákup: pneumatík
dátum dodania: 10.10.2013
CPV 34351100-3
EČV: BA912PG, BA914PG, BA915PG

1003,20 MIKO group, s.r.o.
94. 22.10.2013 Objednávame analýzu súčasného stavu televíznej tvorby zameranej na publicistické formáty určené pre deti a mládež a prípravu nových formátov, ktoré budú reflektovať očakávania a potreby tejto cieľovej skupiny divákov v čase od 1.9.do 31.10.2013 4000,- Numinor, s.r.o.
95. 23.10.2013 Objednávka 180 ks polokošieľ s potlačou podľa priloženého grafického návrhu

1584,- Hauerland, spol. s r.o.
96. 24.10.2013 Nákup stoličiek 12 ks BUTLER s dodaním do 31.10.2013

1656,- Kancelária 24h, s. r. o.
97. 24.10.2013 Nákup a dodanie: mikrofón Audiotechnika AT 4050SM. Termín dodania do 31.10.2013

1105,- MediaTech Central Europe, a. s.
98. 24.10.2013 Výroba, inštalácia a napojenie nového NN rozvádzača v štúdiovom a vysielacom bloku. Napojenie na zálohovanú sieť NN v rozvodni RT2 pre komplex MD1 a MD2.

3468,88 BKP ELEKTRO, s.r.o.
99. 24.10.2013 Ubytovanie pre 16 osôb v termíne 29.10.2013-30.10.2013 (Rada RTVS v Košiciach), z toho 1 osoba aj 28.10.2013:
14osôb (76,50 EUR/osoba, + 76,50 EUR/osoba 28.10.2013)
2 osoby (45 EUR/osoba)
Spolu: 1237.50 EUR

1031,25 PROMENÁDA, a.s.
100. 24.10.2013 Nákup - Technické vybavenie pre zabezpečenie vysielania vo virtuálnom štúdiu, jestvujúci technický stav je nevyhovujúci.
Predpokladaný termín dodania 25.10.2013

1725,- SHARK Computers, a.s.
101. 24.10.2013 Nákup - Grass Valley EDIUS Neo 3.5 softvér,Grass Valley ADVC - 110 hardver 1210,- Syntex Bratislava, s.r.o.
102. 25.10.2013

Nákup - OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky)
Predpokladaný termín dodania 23.10.2013

1668,58 a-max sk, s.r.o.
103. 28.10.2013

"Rekonštrukcia zdravotného strediska" Prekládka káblov EPS na trase satelit Telenor a Atlanta a ústredne v 1.stavbe ,v zmysle CP č.024/10/2013 zo dňa 6.10.2013.Termín ukončenia 18.11.2013.

1546,42 BOBO & BOBO, s.r.o.
104. 28.10.2013 Objednávka na nákup materiálu vrátane dopravy podľa cenovej ponuky č. 1276/13:
500 m BD SD 10 F HD inštalačný koax. kábel, ekvivalent Belden 1694F, čierny. 100 ks BC 16BK Návleky na BNC konektory. 100 ks BC 83C3G BNC konektory pre kábel typu BD-SD1x. 1 ks BC 36 Krimpovacie kliešte pre BNC konektory. 1 ks BD COS01 Orezávatko pre koaxiálne káble

1349,38 ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
105. 28.10.2013 Nákup - kancelárska stolička Vapor,Calypso.
Predpokladaný termín dodania 31.10.2013

1324,30 OFFICE PRO s.r.o.
106. 28.10.2013 Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v dĺžke 40 bm - korózia v pokročilom štádiu. Objekt FV+ZV, III. a stavba - suterén.
Termín do 25.10.2013. CPV: 44162000-3

1655,26 PERNAG, spol. s r.o.
107. 28.10.2013 Objednávka na pravidelnú ochrannú deratizáciu celého areálu RTVS OZ ST Mlynská dolina v termíne október 2013. Celkový počet návnad: 650 ks. Termín do 31.10.2013
CPV: 90923000-3

1189,50 RNDr. Attila Kovács
108. 28.10.2013 Ročný prístup /licencia/ do databázy sťahovania obrázkov z internetu pre potreby kreatívy. Termín do 15.10.2014

2049,- Shutterstock Images LLC
109. 28.10.2013 Nákup - otočná stolička HAG - vyšší chrbát -čierny poťah -strieborný krí. Predpokladaný termín dodania 4-6 týždňov

1136,- DORADO, spol. s r.o.
110. 29.10.2013 Získavania vybraných údajov ohľadne platiteľov cez službu SMS

2400,- MobileTech, s. r. o.
111. 29.10.2013 Zimná údržba (námraza, ľad a sneh) na komunikáciách, plochách a chodníkoch objektov RTVS, OZ Slovenská televízia v mieste jej sídla, t.j. vonkajšie priestory areálu v Mlynskej doline, obdobie: 1.11.2013-28.2.2014

8800,- RAKI, s. r. o
112. 30.10.2013 2 ks ASF17022 Martin Audio MLA Ministarter pack 4kompon.modul MLA Mini. 2 ks ASF17023 Martin Audio MLA MSX subbasovýmodul s aktívnou jedn.

19.600,- Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
113. 30.10.2013 Dodávka a montáž kovových regálov pre priestory Centrálneho depozitu archívu Slovenského rozhlasu, fonotéky a zákonného depozitára

11.800,- BITO-Skladovacia technika, s.r.o.
114. 31.10.2013 Dodávka a montáž - výmena poškodených kobercov v objekte OTS III. posch. m.č. 347-351 /Sekcia marketingu a komunikácie/

1861,75 Vít Rakús
115. 31.10.2013 Dodávks a montáž - výmens poškodených kobercov v objekte OTS III. posch. m.č. 342-346 103,30m2 /Sekcia marketingu a komunikácie/

1394,59 Vít Rakús
116. 05.11.2013 2 ks UR1M Mikro vysielač /bodypack/

1316,- Praha Music Center, spol. s r.o.
117. 05.11.2013 Vytváranie reklamných textov, sloganov, scenárov, rozhlasových a televíznych zvučiek, hlavných ideí reklamných kampaní pre rozhlasové a televízne vysielanie na obdobie november 2013 - január 2014

7800,- Robert Bunča
118. 06.11.2013 "KE minimálne investície" Zhotovenie a inštalácia videostien v prenosovom voze BB1

16.315,- CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.
119. 08.11.2013 Dodanie konverzných a efektových filtrov ROSCO (spolu 18 ks rôznych typov) na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 21.10.2013. Termín predpokladaného dodania: do 30.11.2013

1625,83 ADAM a SYN, s.r.o.
120. 08.11.2013 Nákup podľa cenovej ponuky - Zákazkového listu číslo 130736: 1 ks Objektív NEC NP07ZL, voliteľné príslušenstvo k pro Dátum plnenia: 22.11.2013

1344,17 EDIS, s. r. o.
121. 08.11.2013 Objednávka 300ks USB 4 GB s potlačou loga RTVS. Cena 4,97€/ks, Celková cena: 1491€ bez DPH. Termín do 5.11.2013

1491,- Hauerland, spol. s r. o.
122. 08.11.2013 Výkon 6-ročných odborných skúšok na 20 ks výťahov podľa vyhlášky MPSVR SRč.508/2009 Z.z.,STN EN 81-1+A3 . a) Vykoná práce podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy. b) zabezpečí vykonanie požadovaných skúšok autorizovanou osobou: Inšpektorom TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

4140,- ThyssenKrupp Výťahy, s. r. o.
123. 11.11.2013 1 ks Mediornet Compact Basic Upgrade Mediornet Compact Pro.

9800,- SUNTEQ, spol. s r.o.
124. 13.11.2013

Objednávka na nákup elektromerového rozvádzača REPN125A/zas na základe cenovej ponuky č.130443 zo dňa 5.11.2013.
Rozvádzač je potrebný na pripojenie el. energie pri výrobách prenosovej techniky. Termín: do 30.11.2013

1040,- AB Basic Company s. r. o.
125. 14.11.2013 "Rekonštrukcia komplexu MD2(MD1)". Nákup podstavca pod zvukový mixpult pre štúdio MD1. Termín ukončenia 15.12.2013

1750,- CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.
126. 14.11.2013 Čistenie a upratanie štúdií RTVS BA M.Dolina III. a stavba ZV štúdio SST1 a SST2. /odstránenie a umytie prachu dreveného obkladu, akustických zvukolamov, kryty osvetlenia/. Termín do 30.11.2013

1200,- Ing. Miroslav Surový - O R I M
127. 14.11.2013 Dodávka a montáž /výmena/ proti dažďovej žalúzie pre centrálne nasávanie vzduchu pre objekty FV+ZV, STV MD BA. Zabránenie prieniku dažďovej vody do stavebnej konštrukcie prívodného tunela k zariadeniu VZT. Havarijný stav Termín do 30.11.2013

1954,80 Pavol Husár KOVYS
128. 14.11.2013 Nákup podľa cenovej ponuky zo dňa 9.10.2013: 2 ks UR5 Prenosný bezdrôtový prijímač. Dátum plnenia: 22.11.2013

1458,- Praha Music Center, spol. s r.o.
129. 14.11.2013 Maľovanie priestorov Newsroom-u v objekte OTS II. poschodie. Zabezpečenie hygienických , technických požiadaviek a čistoty v priestoroch. Termín do 30.11.2013

1514,74 SRS PLUS, spol. s r.o
130. 14.11.2013 Dodávka a montáž - výmena poškodeného koberca v objekte OTS II. poschodie miestnosť Newsroom. Typ koberca - Rambo 180m2 + lepidlo Chemos 70 kg. Termín dodania 10.11.2013

1945,- Vít Rakús
131. 15.11.2013 Nákup - konverzné filtre pre HD kamery, podľa cenovej ponuky č. 212568. Dátum plnenia: 22.11.2013

1782,50 CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.
132. 15.11.2013 Nákup - OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky). Predpokladaný termín dodania 15.11.2013

1137,68 a-max sk, s.r.o.
133. 19.11.2013 Dodávka a montáž elektroinštalácie – Oprava osvetlenia v elektro kolektore, vonkajší areál MD Rozhlasu a televízie Slovenska

4160,94 ELEX, spol. s r.o.
134. 19.11.2013 Skupinivý televízny rozvod Grundig STC 160

6057,- XD VISION, s.r.o.
135. 21.11.2013 Nákup: otočná stolička Calypso BP 1511 zelená

4051,95 OFFICE PRO, s.r.o.
136. 21.11.2013 Dodanie - kúpa 1 ks náhradný diel do dorozumievacej ústredne Orátor od firmy Trilogy, typ 450-10-00 Orator E1 Network card

2249,- AVDigital, s.r.o.
137. 21.11.2013 Vypracovanie súťažných podkladov

8700,- IMMO PROJECT MANAGEMENT, s.r.o.
138. 21.11.2013 Nákup výpočtovej techniky HP Compaq 8300 Elite 28 kusov 13.846,- TECHNISERV, s.r.o.
139. 21.11.2013 Dodávka a montáž lamelových žalúzií pre priestory IV.podlažia objektu Prevádzková budova RTVS SRo Mýtna ulica BA

6290,- PROVA Slovakia, spol. s r. o.
140. 22.11.2013 Nákup - náhradné diely pre kameru Panasonic AG-HPX2100 podľa cenovej ponuky č. 13184. Dátum plnenia: 2.12.2013

1158,02 AVDigital, s.r.o.
141. 22.11.2013

100 prístupov do siete Piano media na obdobie 23.11.2013 - 22.11.2014. /predplatné/ Termín do 24.11.2014

2199,- Piano Media, a.s.
142. 26.11.2013 Kamera PANASONIC WV-SC385 (do prenosového voza BL 944 SP - výmena za nefunkčnú) v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 12.11.2013

1260,- M I K R O H U K O, spol. s r.o.
143. 26.11.2013

Oprava UPS – dodávka 64 ks batérií EXIDE Sprinter P 12V 875 (12V/41Ah C10) uzavreté bez údržbové gelové s 10-ročnou životnosťou, demontáž nefunkčných batérií po dobe životnosti, montáž nových batérií do UPS SILCON 40 kVA a odvoz starých batérií na ekologickú likvidáciu.UTD – rozvodňa RT3 – objekt televízneho spravodajstva II.stavba

6756,40 TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.
144. 27.11.2013 "KE minimálne investície"
Harddiskové záznamové zariadenia s príslušenstvom

19.650,- Ján Červenka - SOUND SERVIC
145. 27.11.2013 Repasia 20 ks okien /demontáž okna, starého tesnenia, vyčistenie, dočasné prekrytie otvoru okna, oprava mechanizmu zámkov + 15 ks nových zámkov, montáž chýbajúcich súčiastok a nového gumového tesnenia, montáž- vycentrovanie okna v RTVS M.Dolina I.stavba

3969,96 Pavol Husár KOVYS
146. 27.11.2013 Nákup rozvádzača REPN125A /zas na základe cen. ponuky č. 130449 zo dňa 11. 11. 2013/

1167,- AB Basic Company, s. r. o.
147. 27.11.2013 Nákup svetelných zdrojov na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 23.10.2013.
Zdroje sú potrebné do svietidiel na výrobu a vysielanie programov.

1618,97 ADAM a SYN, s.r.o.
148. 27.11.2013 Nákup 2 ks svietidiel ARRI LoCaster s príslušenstvom na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 4. 11. 2013 1920,- ADAM a SYN, s.r.o.
149. 27.11.2013 Repasia akumulátorov - výmena nefunkčných článkov NiCd v batériách reportážnych svietidiel KOBOLD na základe cenovej ponuky č. 1301NB zo dňa 31.10.2013.
V cene je zahrnuté aj nacyklovanie (naformátovanie) článkov a ich výmena v puzdre, oprava a kontrola indikátorov stavu akumulátorov, ako i likvidácia starých akumulátorov.

1720,- BATTEX Slovakia, s.r.o.
150. 27.11.2013 Nákup 2 ks setov nabíjačky SWIT s batériami, kufríkov a V-mount adaptérov na základe cen. ponuky zaslanej mailom dňa 25.10.2013.
Potrebné na činnosť zariadení bez sieťového napájania (napr. monitor na Jimmy Jib, batériové svietidlá, atď.).

1488,- Júlia Bohrnová - KB shop
151. 28.11.2013 Výmena spojky na vozidle MAN 10.150F

1118,51 SERVIS IJ, s.r.o.
152. 28.11.2013

PD - technickej úpravy dieselovej a UPS siete objektov RTVS - STV

7965,75 Systeming, s.r.o.
153. 28.11.2013

Digitálny postprodukčný systém. Modernizácia technicky nevyhovujúcich a neopraviteľných okien v priestoroch budúceho Centrálneho ingestu. V zmysle CP č.N50925.

1352,66 Peter Ďurčan - FINAL PLAST
154. 28.11.2013 Interný káblový televízny rozvod

19.921,- SUNTEQ, spol. s r.o.
155. 29.11.2013 Výroba, dodávka a montáž garážovej brány - vchod do I. stavby za štúdiom MD 4.

2 592,08 DANTER-SK s.r.o.
156. 29.11.2013 Objednávka na nákup softveru SPSS Statistics podľa cenovej ponuky v prílohe.
Termín plnenia: 26.11.2013

4065,83 ACREA SR, s. r. o.
157. 29.11.2013 Objednávka na výmenu batérií zdroja UPS Galaxy 5000 a likvidáciu starých batérií na základe CP zo dňa 13.11.2013.
Termín do 15.12.2013

2128,60 DTW, s.r.o.
158. 29.11.2013 Objednávka na výkopové práce potrebné na odkrytie podzemného rozvodu pitnej vody pod vozovkou v areáli RTVS M.Dolina pri BTP /havária na vodovodnom potrubí/
Termín ihneď. CPV: 45112000-5

1799,96 IN-kanál, spol. s r.o.
159. 29.11.2013 Objednávka na nákup - konektory
Predpokladaný termín dodania 20.11.2013
CP - 201322105

1709,56 MediaTech Central Europe, a. s.
160. 29.11.2013 Objednávka na nákup - kancelárska stolička Calypso Grand BP
Predpokladaný termín dodania 28.11.2013

3859,- OFFICE PRO s.r.o.
161. 29.11.2013 Objednávka na odstránenie pôvodnej maľovky a vymaľovanie kancelárií v objekte Energobloku na 1.posch. m.č. 19,20,21, náter dverí a výmenu presklenia vstupných dverí.
Termín do: 15.12.2013

1078,40 SRS PLUS, spol. s r.o.
162. 29.11.2013 Objednávka na konzultačné služby za mesiac november. Termín do 30.11.2013

2000,- TMK consulting
163. 29.11.2013 Objednávka na konzultačné služby za mesiac október. Termín do 31.10.2013

2000,- TMK consulting
164. 2.12.2013 Objednávka na konzultačné služby za mesiac december. Termín do 31.12.2013

2000,- TMK consulting
165. 2.12.2013 Nákup 5 ks svietidiel Arri 300 na základe cen. ponuky č. 212566 zo dňa 24. 10. 2013. Svietidlá budú použité na obnovu spravodajských setov a setov pre 1k výrobu.

1800,- CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
166. 3.12.2013 Objednávka - zabezpečenie vysielacích práv: Henri Troyat -"Eygletiérovci 1. - 3. (IDEC 684 3100 0141 0001-3) č. odvys: 12, 13, 14.11.2013 na STV2
Termín:14.11.21013

1650,- LITA, autorská spoločnosť
167. 5.12.2013 Nákup - náhradný diel na kameru AG-HPX2100 Panasonic, podľa cenovej ponuky č. 13192

1306,89 AVDigital, s.r.o
168. 5.12.2013 Nákup singlových trubiek s otočnými klampami na základe cen. ponuky č. 19112013/5 zo dňa 19.11.2013 (potrebné pri inštalácii svietidiel na závesnú mobilnú konštrukciu). Termín predpokladaného dodania: do 15.12.2013

1998,60 CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.
169. 5.12.2013 Nákup 2ks mikroportových sád Sennheiser EW 300-2IEM C G3 (sada pre spätný odposluch) do satelitného PV DSNG1 na základe cenovej ponuky č. 1335/13 zo dňa 25.11.2013. Termín predpokladaného dodania: do 15.12.2013

1785,01 ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
170. 5.12.2013 Nákup - Full HD televízor Samsung 32",DVD rekordér Panasonic DMR-EH63EP. Predpokladaný termín dodania 28.11.2013
Náhrada poškodených zariadení na prepisových pracoviskách ZzT STV

1395,- František Majtán - EURONICS TPD
171. 5.12.2013 Vyčistenie 50 ks dažďových vpustí v areáli RTVS M.Dolina. /vyčistenie zachyteného odpadu a jeho likvidácia/. Termín 10.12.2013

1862,- IN-kanál, spol. s r.o.
172. 5.12.2013 Nákup mikrofónnych chráničov WS 9033 na základe cenovej ponuky zo dňa 25.11.2013. Termín predpokladaného dodania: do 31.12.2013

1687,50 J.A.M. FILM 1999, s.r.o.
173. 5.12.2013 Nákup - televízor Samsung PS51F5500. Predpokladaný termín dodania 21.11.2013

1084,- MOLMAT Group, s.r.o.
174. 5.12.2013 Mercedes 915 - Príprava a prevedenie TK a EK, servisná prehliadka, oprava bŕzd prednej nápravy, oprava spätného zrkadla

1365,- SERVIS IJ, s.r.o.
175. 5.12.2013 Nákup - MacBook Air 13. Predpokladaný termín dodania 29.11.2013

1165,83 SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o.
176. 6.12.2013 Kúpna zmluva na 3 ks 55 LED monitorov SONY FWD-55W800P

4236,- ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
177. 9.12.2013 Oprava poškodenej brány č. 10 /za štúdiom č. 4/ nárazom kamióna - špeditérom pre nájomcu JAM FILM /natáčanie rel. ČS má talent/. V zmysle obhliadky a skutočne odsúhlasených nákladov.
Termín: 12.12.2013

1401,- DANTER-SK, s.r.o.
178. 9.12.2013 "DSNG". Rozšírenie pripojných bodov zariadenia MediorNet o redundantné optické pripojenie

4200,- SUNTEQ, spol. s r.o.
179. 10.12.2013 Načítavanie textov programových prehľadov, upútaviek a kompilátov pre STV2
Názov AVD: Vizuálna prezentácia - výroba 513810020100010 / oktober-december 2013.

4500,- smartist, s. r. o.
180. 11.12.2013 Technologický projekt "Rekonštrukcia prenosového voza BA1"

8050,- ELEKTRONIKA a.s.
181. 11.12.2013 Doplnkové vzdelávacie činnosti pre budúcich moderátorov počasia RTVS, ktoré budú reflektovať očakávania a potreby v rámci nového formátu predpovede počasia. Predovšetkým ide o poradenské služby v oblasti koordinácie vývojových procesov a školiace aktivity zamerané na neverbálne vystupovanie nových moderátorov.
Termín do 30.11.2013

1500,- AWES Q s. r. o.
182. 11.12.2013 Nákup - rotačná stolička Calypso Grand BP
Predpokladaný termín dodania 6.12.2013

1543,60 OFFICE PRO, s.r.o.
183. 13.12.2013 Profilaktika a servisná prehliadka strihových systémov Avid a Avid unity media network 5 v Kraetíve, v zmysle CP č.21112013. Termín plnenia : 5.12.2013

1260,- TRACO SYSTEMS, a.s
184. 13.12.2013 Práca asistenta produkcie pre dabing v mesiaci november 2013

1100,- Erik Max
185. 13.12.2013 Organizačno-umelecké zabezpečenie podujatia Incheba - v Inchebe dňa 19.12.2013

7904,- SlovakPromo Management, s.r.o.
186. 13.12.2013 Technické zabezpečenie podujatia Incheba - v priestoroch Incheby dňa 19.12.2013

9024,- SlovakPromo Management, s.r.o.
187. 13.12.2013 Dodanie a montáž 3 klimatiz.jednotiek v miestnosti 1102.0217 STV z dôvodu potreby chladenia nových stojanov a kancelárskeho priestoru

6741,- FRIGO SLOVAKIA, s.r.o.
188. 13.12.2013 Prenájom priestoru Incheba, hala B1 a vonkajších priestorov pre umelecké fotografovanie na marketingové potreby dňa 19.12.2013. Termín do 20.12.2013

2000,- Incheba, akciová spoločnosť
189. 13.12.2013 Objednávka - Občerstvenie /jedlo/ na teambuilding RTVS pre cca 1.000 osôb na deň 19.12.2013
Termín do 20.12.2013

5000,- Incheba, akciová spoločnosť
190. 13.12.2013 Objednávka - Nealkoholické nápoje na teambuilding RTVS pre cca 1.000 osôb na deň 19.12.2013. Termín do 20.12.2013

5000,- Incheba, akciová spoločnosť
191. 13.12.2013 Objednávka - Prenájom priestoru Incheba, hala B1 na teambuilding RTVS dňa 19.12.2013. Termín do 19.12.2013

8000,- Incheba, akciová spoločnosť
192. 16.12.2013 Zmluva o poradenstve v oblasti duševného vlastníctva

4900,- Vojčík & Partners, s.r.o.
193. 16.12.2013 Pravidelný nákup potravinového tovaru podľa vlastného výberu pre URZ L. Ján na obdobie december 2013. Termín do 31.12.2013

1160,- CBA VEREX, a.s.
194. 16.12.2013 Nákup - Cine pásky 2234,- Film 16 35, spol.s.r.o.
195. 16.12.2013 Nákup - konektorov Neutrik

1711,06 MediaTech Central Europe, a. s.
196. 16.12.2013 Analýzu súčasného stavu televíznej tvorby zameranej na publicistické formáty určené pre deti a mládež a prípravu nových formátov, ktoré budú reflektovať očakávania a potreby tejto cieľovej skupiny divákov. Predovšetkým ide o aktivizáciu ich kreatívneho potenciálnu a využitie skúseností s akciami, ktoré sa realizujú v školskom prostredí. Termín do 30.11.2013

2000,- Numinor, s. r. o.
197. 16.12.2013 Objednávka: vínová sada čierna s logom RTVS, perá Balmain ružová s logom RTVS, perá Balmain čierne s logom RTVS.
Termín do 10.12.2013

1781,32 REPRE, s.r.o
198 16.12.2013 Distribúcia formulárov na rok 2014 a likvidácia pôvodných formulárov z roku 2013. Predpokladaný dátum dodania 31.1.2014

1990,- Slovenská pošta, a.s.
199. 16.12.2013 Podlaha - materiál k výrobe zvučky a proma KOLONÁDA v dňoch 11. a 15.11. 2013

1500,- W a R Augsberger, s.r.o.
200. 16.12.2013 Dodávka:
a) analýzy a vypracovanie návrhu riešenia
b) vytvorenie webovej aplikácie pre výmaz úradných dokumentov z IBM content managera

12.540,- ICZ Slovakia, a.s.
201. 17.12.2013 Zastupovanie v konaní o ústavnej sťažnosti pred ústavným súdom vo veci MUDr. Rudolfa Zajaca.
Doba dodania ústavnej sťažnosti do 23. Decembra 2013, ostané úkony podľa stanovených sudcovských a zákonných lehôt do skončenia konania. Cena 100,- € / hod bez DPH max. 4900,- €

4900,- Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o.
202. 17.12.2013 Vytvorenie a implementácia IVR menu, konfiguráciu Genesys systému.
Predpokladaný dátum dodania 31.12.2013

6555,- ALCASYS Slovakia, a.s.
203. 17.12.2013 Nákup 7ks riadiacej jednotky NUC (na komunikáciu s redakčným systémom Octopus pri spravodajskej výrobe v štúdiách) na základe cen. ponuky č. 20131212101 zo dňa 12. 12. 2013

1981,07 Any Solution, s. r. o.
204. 17.12.2013 Objednávka: oprava 1 ks diskového poľa(KE a BB), sieťovej karty v zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.12.2013
220000089-000 DISKOVE POLE HP EVA 4400-RACK-PRISLUSENS
220000240-000 DISKOVE POLE EVA 6400-RACK-PRISLUSENSTVO. Termín plnenia: do 20.12.2013

1750,05 AutoCont SK, a.s
205. 17.12.2013 Nákup 5ks kamerových batérií S-8110S (pre kamkordéry používané v spravodajstve) a 2 ks prevodníkov S-4601 z HDMI do SDI (pre pripojenie GO-PRO kamery k PV) na základe cen. ponuky č. 13212 zo dňa 10.12.2013

1645,- AVDigital, s.r.o.
206. 17.12.2013 Nákup konverzných filtrov a napájacích zdrojov k svietidlám na základe cen. ponuky č. 12122013/7 zo dňa 12.12.2013 (napájanie a konvertovanie farebnej teploty do spravodajských svietidiel)

1084,60 CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.
207. 17.12.2013 Nákup 2ks Soft LED svietidiel na základe cen. ponuky č. 12122013/6 zo dňa 12.12.2013 (výroba spravodajských a publicistických relácií RTVS )

1989,80 CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.
208. 17.12.2013 Nákup monitorov - 32" Samsung UE32F5500
Predpokladaný termín dodania 6.12.2013

1425,- MOLMAT Group, s.r.o.
209. 17.12.2013 Nákup príslušenstva NUC (ovládania, káblov, pamäťových jednotiek, monitorov) k obsluhe systému PROVYS v rámci spravodajskej výroby v štúdiách na základe cen. ponuky zo dňa 11. 12. 2013. Termín predpokladaného dodania: do 20. 12. 2013

1614,87 S.A.B., s.r.o.
210. 18.12.2013 Nákup a dodanie prenosných kontajnerov s termínom dodania do 15.12.2013

1994,- PALACE, s.r.o.
211. 19.12.2013 Objednávka - pokusné (pilotné vysielanie HbbTV) aplikácie "Slovensko 2013 Advent" v termíne od 17.12.2013 do 31.12.2013

1000,- Teledata, s r.o.
212. 20.12.2013 Objednávka - profesoinálne školenie umeleckých strihačov na techniku strihu v zakúpenom softvéri Avid MediaDomposer 7, v priestoroch RTVS. Termín plnenia do 31.12.2013

1999,- TRACO SYSTEMS, a.s.
213. 27.12.2013

Programovanie a dizajnovanie elektronickej PF 2014. Termín 31.12.2014

1044,- Ebys, s. r. o.
214. 27.12.2013 V súvislosti so zmluvou ZM20000613, ktorá riešila autorský dozor bez finančného plnenia objednávame u Vás vykonanie autorského dozoru v zmysle prílohy č.1 - Súpis výkonu autorského dozoru.

3954,60 Ing. František Víťazka - STAVIT
215. 27.12.2013 Nákup a dodanie kalibrovateľných držiakov s termínom dodania do 20.12.2013

1374,- Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
216. 27.12.2013 Nákup a dodanie rekordérov a akumulátorov s termínom dodania 20.12.2013

1931,65 Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
217. 27.12.2013 Výroba a tlač 119 ks billboardov - Vianoce

1130,50 Willmark, s.r.o.
218. 30.12.2013 Meracie prístroje pre audio:
RTW TM7 - 5 ks
RTW TM3 - 3 ks

19.674,- G - Tec Professional, s.r.o.